Home

Ring Rondom Ouders

Een initiatief van Stichting Kinderbelang

Rondom Ouders kaarten aan een ring
Een portrettekening van Sandra van Gameren

Ring Rondom Ouders: Onderwerpen die ertoe doen – voor ouders die ertoe doen

Sandra van Gameren is de initiatiefnemer van de Ring Rondom Ouders. Zij is psycholoog met een passie voor preventie, auteur, projectleider en trainer/spreker. Ze houdt zich met hart en ziel bezig met het
concreet maken van kinderrechten onder het motto:

“Als we de kinderrechten werkelijk gaan naleven, zal de wereld er totaal anders uit zien” (vrij naar een uitspraak Herman van Veen)

Waarom dan een innovatie voor (prille) ouders? Het belang van kinderen en het belang van ouders liggen voor Sandra als vanzelfsprekend in elkaars verlengde. Het is in belang van zowel ouders als kinderen dat ouders zich gezien en gehoord voelen bij vragen en zorgen rondom opvoeding èn ouderschap. Problemen in een vroeg sta- dium (h)erkennen en daar hulp voor kunnen krijgen, is de kern van preventie.

Sandra: “Tijdens het schrijven van het boek ‘Preventie van kindermishandeling. Wie doet wat?’ (2019), trok ik de conclusie dat het thema ouderschap meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Ik ben van mening dat gemeenten dé partners zijn voor ouders om hen in hun ouderschap te ondersteunen. Een vorm van onder- steuning is het delen van kennis over onderwerpen die we in ons land maar mondjesmaat bespreekbaar maken, zoals geweldloos opvoeden, het voorkomen van babyshaking en wat ouders nodig hebben om het ouderschap (ook onder moeilijke omstandigheden) goed vol te houden. De Ring Rondom Ouders informeert ouders op een laagdrempelige manier over onderwerpen die ertoe doen en wil op die manier een steuntje in de rug zijn voor ouders die net een baby hebben gekregen. De gemeente verstrekt de ringen gratis aan ouders die geboorte-aangifte doen. Hiermee zeggen zij dat ze naast ouders willen staan tijdens het grootbrengen van hun kind(eren)”.

Illustratie van een moeder met een kind in de wagen

Ring Rondom Ouders zag het levenslicht in de gemeente Dordrecht. Ze is tot stand gekomen door een bijdrage van Smart City Dordrecht. De GGD-zhz deed onderzoek naar de Ring Rondom Ouders. Lees meer over de resultaten.

Naast de ontwikkelaar van Ring Rondom Ouders is Sandra projectleider van Stichting Kinderbelang. Voor deze stichting bedenkt en ontwikkelt Sandra innovatieve projecten op het gebied van kinderrechten.

 

Logo Stchting Kinderbelang
Logo Smart City
Logo gemeente Dordrecht